Uit de gesprekken die we gevoerd hebben met festival- en evenementorganisatoren blijkt dat er nog vragen en uitdagingen zijn waar organisaties tegen aanlopen bij het verduurzamen van hun evenement. Zo gaf een organisator aan dat zijn festival plaatsvindt in een weiland waar geen vaste stroomvoorziening is. Een andere organisator moest een deel van zijn bestuur nog overtuigen van het nut en de noodzaak van een duurzamer festival. DUURCOOP deelt via dit platform:

Wat kun je zelf doen
Jouw ervaring als organisator
Do’s en dont’s van andere organisaties

DUURCOOP wil als informatiepunt kennis over duurzaamheid in het algemeen en voor evenementen in het bijzonder vergroten. Dit gaan we doen door  het organiseren van netwerkbijeenkomsten, maar ook als gesprekspartner voor gemeenten fungeren om bijvoorbeeld in de vergunningen voor evenementen eisen met betrekking tot duurzaamheid op te nemen. Ook willen we samenwerken met bedrijven en andere instanties. Maar bovenal kunnen de leden van de DUURCOOP zelf ook meedenken en hun steentje bijdragen, zodat we samen verder ontwikkelen. Heb je tips, stuur een mail naar info@duurcoop.nl

Hoever ben jij al met de festival checklist???

festivalchecklist

 

AFVAL SCHEIDEN TIJDENS EVENEMENT

De gemeente Gulpen-Wittem levert gratis afvalbakken aan evenementen in hun gemeente. Je kunt tijdens het evenement het afval meteen scheiden en het wordt na afloop weer opgehaald.

Bekijken…

 

INZET HARDCUPS

Door het gebruik van hardcups [ bekers van hard plastic, polycarbonaat, herbruikbaar, niet breekbaar] verminder je het zwerfafval. De bezoeker van je evenement ‘betaalt’ statiegeld voor zijn beker zodat hij/zij minder geneigd is om de beker op de grond te gooien. Bezoekers leveren op het einde hun beker in en krijgen zo hun geld weer terug.

Schoon grasveld = blije organisator